Nguyễn Phúc – Hành trình của một nghệ sĩ piano từ những phím đàn đơn sơ.

DS&TH – Có những câu chuyện về cơ duyên, sự may mắn và nỗ lực không ngừng của các nghệ sĩ, và Nguyễn Phúc – Một nghệ sĩ biểu diễn piano Việt Nam, không phải là ngoại lệ. Hành trình của anh từ những ngày đầu tiên ở quê hương đến sự nghiệp khởi sắc … Đọc tiếp Nguyễn Phúc – Hành trình của một nghệ sĩ piano từ những phím đàn đơn sơ.