Thứ Hai, 22/04/2024, 15:00 (GMT+7)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đặt lợi ích của Tổ quốc trên hết

DS&TH – Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự tại cuộc họp quan trọng của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã nổi bật với thông điệp về việc đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, và Đảng lên hàng đầu. Đây không chỉ là một phần của nội dung bài phát biểu, mà còn là một nguyên tắc cốt lõi trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV.

Cuộc đại hội sắp tới của Đảng đặt ra nhiều thách thức đồng thời cũng mang lại nhiều cơ hội. Với bối cảnh kinh tế đang phát triển nhưng cũng đối mặt với áp lực lạm phát và suy giảm hoạt động kinh doanh ở một số khu vực, việc chuẩn bị nhân sự trở nên càng quan trọng hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có những biến động phức tạp, việc lựa chọn và bố trí cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn, kiến thức, và phẩm chất đúng đắn là hết sức cần thiết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp ngày 13/3/2024. (Ảnh: qdnd.vn)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp ngày 13/3/2024. (Ảnh: qdnd.vn)

Quan điểm “đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết” không chỉ là một khẩu hiệu mà là nguyên tắc cơ bản trong việc lãnh đạo cách mạng. Đây không chỉ là mục tiêu để giải phóng dân tộc mà còn là hướng đi để đem lại hạnh phúc và sự tự do cho nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang nắm giữ vị thế quan trọng trên trường quốc tế và được nhiều quốc gia quan tâm, việc đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu là điều không thể phủ nhận.

Để đạt được mục tiêu cao cả này, việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần những người có bản lĩnh, sự toàn tâm toàn ý, và khả năng lắng nghe ý kiến của nhân dân. Điều này không chỉ là vấn đề đặt ra cho người cán bộ mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Cuộc cách mạng lịch sử của Việt Nam đã cho thấy rằng chỉ khi có sự đồng lòng và tin tưởng của nhân dân, một dân tộc mới có thể vươn lên. Vì vậy, trong công tác nhân sự, việc đặt lợi ích của nhân dân và của đất nước lên hàng đầu là vô cùng cần thiết. Chỉ khi có đội ngũ cán bộ vững vàng, chúng ta mới có thể vượt qua mọi thách thức và phát triển bền vững.

Phát biểu của Tổng Bí Thư là một lời nhắc nhở quan trọng về vai trò của công tác nhân sự trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Đặt lợi ích của quốc gia và nhân dân lên hàng đầu không chỉ là một nguyên tắc mà còn là hướng đi để đảm bảo sự hùng cường và thịnh vượng của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

TIN LIÊN QUAN